0

BFS SC 40 EA Tag

Art. nr. 100347

Frekvens: 125KHz

Tags brukes til berøringsfri åpning sammen med BFS adgangskontroller
som støtter tags og er stilt inn på åpning med kun tag, eller tag med kode.

BFS SC 40 EA Tag Produktark