0

BFS M4 Serien (4mm monteringsskruer)

BFS M 4 monteringsskruer brukes der det ikke skal være gjennomgående skruer når det skal monteres langskilt.

100180 – BFS M 4mm x 20mm (A4) (T15 bit)
100181 – BFS M 4mm x 25mm (PH2 bit)

BFS M4 monteringsskruer Produktark